گذری پنجاه ساله بر مجله اطاق تجارت

لوح یک، حاوی ۱۹۴ شماره دوره نخست مجله «اطاق تجارت»

لوح دوم، شامل تصویر نشریه نامه اطاق بازرگانی و همچنین اطاق بازرگانی

لوح سوم، حاوی نشریات عصر اقتصاد و نامه اطاق بازرگانی تهران (عصر اقتصاد)

لوح چهارم، شامل دو مجموعه مجله هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

ارسال به سراسر نقاط ایران

قیمت :

توضیحات درباره محصول

گذری پنجاه ساله بر مجله اطاق تجارت

گذری پنجاه ساله بر مجله اطاق تجارت تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۳۵۷-۱۳۰۸ خورشیدی عنوان مجموعه ای است که یادمان یکصد و سی امین سال تأسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است. این مجموعه در چهار لوح فشرده و حجمی نزدیک به هفتاد هزار فرم منتشر شده است.

این مجموعه به لحاظ کمی و کیفی، مهمترین مجموعه از نشریات اقتصادی است که تاکنون منتشر شده است. در این مجموعه نشریه‌هایی همچون: «نامه اطاق بازرگانی، عصر اقتصاد، عصر اقتصاد (نامه اطاق بازرگانی تهران)، مجله اطاق بازرگانی، مجله اطاق و صنایع و معادن ایران، مجله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درج گردیده است: تمام سعی و تلاش کارگروهی که طی سه سال گذشته مجموعه حاضر را گردآوری و تدوین کرده‌اند، این بود که حتی یک شماره از نشریات اتاق بازرگانی از دائره بازیابی و اسکن این مجموعه از دیده پنهان نماند؛ اما به رغم تلاش فراوان، چند شماره از برخی نشریات نظیر عصر اقتصاد، بازیابی نشد که البته تعداد آنها محدود است.