کتاب اطاق تجارت طهران

کتاب اطاق تجارت طهران

 

 

ارسال به سراسر نقاط ایران

قیمت :

توضیحات درباره محصول

کتاب اطاق تجارت طهران

نگاهی گذرا به یکصد و سی و سه سال تاریخچه تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سرشناسه : اطاق تجارت طهران
‏عنوان و نام پديدآور : اطاق تجارت طهران ( نگاهی گذرا به یکصد و سی و سه سال تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)‏‫/ به اهتمام علی ططری.‬
‏مشخصات نشر : تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران‏‫،۱۳۹۵٫‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۰ص.‬