گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام

گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند:

اهمیت کاربرد اسناد عرایض در مطالعات تاریخی

با سخنرانی:

آقای دکتر علی ططری «مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اقتصادی»

دبیر نشست: خانم محترم وکیلی «دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا (س)»

🏟

لینک ورود به نشست:

🌏
https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture
  نظرات

پاسخی بگذارید