وبینار علمی «نقش سند بر توسعه مبانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع پویا»

به مناسبت پاسداشت سالروز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

*وبینار علمی “نقش سند بر توسعه مبانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع پویا*

با همکاری:

• سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-مدیریت غرب کشور(همدان)

• انجمن ایرانی تاریخ-همدان

• اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان همدان گروه آموزشی *تاریخ* دوره دوم متوسطه 

سخنرانان:

 *دکتر علی ططری* استاد دانشگاه الزهرا، سند پژوه و مدیر موسسه فرهنگی رهاورد اندیشه و خرد

موضوع  : *نقش کاربردی اسناد  بر توسعه مبانی سیاسی و اقتصاد کشور

*دکتر شهاب شهیدانی* عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان و استاد خوشنویسی

موضوع : *نقش اسناد  بر توسعه فرهنگ و هنر*

*دکتر علیرضا علی صوفی* دانشیار تاریخ و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور و رئیس انجمن ایرانی تاریخ در همدان

موضوع  : *جایگاه اسناد ملی در توسعه رویکردهای مردم گرایانه در تاریخ نگاری

*دکتر شهرام غفوری* محقق و پژوهشگر اجتماعی ،تاریخی وا

موضوع : *تاثیر خوانش سند بر فهم اوضاع اجتماعی

️ یکشنبه :    ۱۴۰۰/۲/۱۹    ساعت    ۱۲:۳۰ – ۱۱

  نظرات

پاسخی بگذارید