کارگاه تاریخ شفاهی

انجمن های علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه های ارومیه، اصفهان، شهید بهشتی و کانون ایرانشهر دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی تاریخ برگزار می کنند:

کارگاه تاریخ شفاهی

  نظرات

پاسخی بگذارید