آموزش فهرست نویسی نسخه های خطی- بخش دوم

آموزش فهرست نویسی نسخه های خطی

بخش دوم: خطوط با کاربردهای خاص

تعیین نوع خطی که نسخه با آن نوشته شده است از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش به بررسی خطوط با کاربردهای خاص می پردازیم.

 

خطوط دیوانی، خطوط رقعه، خطوط سیاق، خطوط طغری

 

خطوط دیوانی:

********

خطوط رقعه:

********

خطوط سیاق:

********

خطوط طغری:

  نظرات

پاسخی بگذارید