مجله بانک سپه، نخستین بانک ایرانی

مجموعه حاضر دربرگیرنده منشورات بانک سپه از سال ۱۳۳۲، شامل مجله بانک سپه، ترازنامه، هفته‌نامه ویژه کارکنان، خبرنامه سپه، پیک سپه و هفته‌نامه باجه می‌باشد.

قیمت :

توضیحات درباره محصول

لوح فشرده: مجله بانک سپه، نخستین بانک ایرانی

بانک سپه در اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و چهار با سرمایه کسور بازنشستگی افسران ارتش در چند مغازه واقع در خیابان سپه سابق با نام «بانک پهلوی قشون» بنیاد یافت. این بانک، نشریه‌ای با عنوان «مجله بانک سپه» ترتیب داد که هر سه ماه یک بار منتشر می‌شد
مطالب مجله طی حدود ۴۰ تا ۸۰ صفحه به چاپ می‌رسید و پس از شرح برخی از اتفاقات حوزه پول و اعتبارات، مقالات تاریخی و بعضاً اقتصادی از ایران و جهان را درج می‌کرد. همچنین، در اغلب مواقع نیز اخبار مربوط به بانک در صفحات پایانی مجله می‌آمد. این مجموعه علاوه بر اینکه نشریات بانک سپه را تا سال ۱۳۹۹ در بر می‌گیرد، تعداد دیگری از منشورات این مؤسسه را از قبیل ترازنامه‌ها، آیین‌نامه‌ و گزارش عملکرد بانک تا پیش از سال ۱۳۵۷ را در خود جای داده است.

💽 این مجموعه دربردارنده نسخه‌های چاپ‌شده منشورات بانک سپه؛ بانک سپه از سال ۱۳۴۱ که نخستین شماره از فصلنامه آن منتشر شد تا کنون حدود هفت نشریه داخلی و عمومی منتشر نموده است. این نشریات تحت این عناوین می باشند: مجله بانک سپه، هفته نامه ویژه کارکنان بانک سپه، ماهنامه بانک سپه ویژه کارکنان، نشریه بانک سپه، ماهنامه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بانک سپه، خبرنامه بانک سپه و پیک سپه.

طرح و اجرا: موسسه رهاورد اندیشه و خرد
https://rahavardeandishe.ir/

📎 انتشارات :زرهون