طراحی و تدوین لوح فشرده

  • تاریخ انتشار : 2022/03/13

در دسترس نبودن منابع پژوهشی برای عموم و حتی حساسیت برخی از این منابع به سبب نفیس بودن سبب دور ماندن از دسترس عمومی شده است. دیجیتال سازی منابع از سویی دسترس پذیری را سهولت می بخشد و در گام بعدی در حفظ نفائس برای همیشه موثر خواهد بود.
موسسه رهاورد اندیشه و خرد با بهره گیری از تجربه بیش ازده سال دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی نظیر:اسناد، گزارش ها و نشریات ادواری بسیاری از منشورات و گزارش های اقتصادی کشور را در قالب لوح فشرده عرضه نموده است.
در این راستا با طراحی یک نرم افزار مخصوص برای سازماندهی، پردازش و بازیابی نشریات و گزارش ها تاکنون توانسته بخشی فراوانی از منابع و مدارک دسته اول بانکی و بازرگانی کشور را فراهم آوری و دیجیتال سازی نماید.
در تداوم این خدمت موسسه رهاورد اندیشه و خرد در حوزه توسعه و مدیریت دانش طراحی و تدوین لوح فشرده مدارک و اسنادی تاریخ اقتصادی کشورمان را در اولویت اقدامات خود قرار داده است و از این رو آمادگی خود را برای دیجیتال سازی مستندات و تنظیم و پردازش آن به صورت لوح فشرده در قالب نرم افزار اختصاصی بازیابی و اشاعه اطلاعات اغلام می دارد.در ادامه برخی از محصولات این حوزه معرفی می شود.