نوشته هایی با برچسب "میراث مکتوب"

بازشناسی هویت و فرهنگ ملی با اسناد ملی و میراث مكتوب
9 می

بازشناسی هویت و فرهنگ ملی با اسناد ملی و میراث مكتوب

روز اسناد ملی و میراث مكتوب؛ تهران- ایرنا- اسناد ملی و میراث مكتوب به عنوان حافظه تاریخی یك كشور بیانگر اندیشه، فرهنگ و تجربه یك ملت به شمار می رود. این آثار آینه تمام نمای اصالت تاریخی و بالندگی ملی محسوب می شود و عامل بازشناسایی هویت و فرهنگ گذشتگان است و باید در حفظ […]

ادامه مطلب...