نوشته هایی با برچسب "سازمان اسناد ملی"

هفتمین وبینار “سند به مثابه توسعه”
16 ژانویه

هفتمین وبینار “سند به مثابه توسعه”

با موضوع:  تاریخ اجتماعی ایران با تکیه بر عرایض و شکوائیه ها به همت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-مدیریت منطقه غرب کشور سخنرانان: دکتر سهیلا صفری کارشناس پژوهشی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانموضوع سخنرانی: جایگاه اسنادِ عرایض و شکوائیه ها در تاریخ اجتماعیدکتر فاطمه ترکچی کارشناس مرکز اسناد صنعت نفت موضوع سخنرانی: عرایض و […]

ادامه مطلب...