راه اندازی آرشیو و مرکز اسناد دیجیتال

  • تاریخ انتشار : 2022/03/13

در سال‌های اخیر، دیجیتال‌سازی منابع گسترش فزاینده‌ای یافته است. امروزه دیجیتال‌سازی با مباحثی همچون مدیریت دانش و توسعه دانش درآمیخته است. دیجیتال‌سازی تصمیم‌گیری و انجام برنامه‌های چالش‌برانگیز را تا حد فراوانی میسر کرده است که در نهایت به هوشمندسازی فرآیند فراهم‌آوری تنظیم و پردازش منابع منجر می‌شود.
امروزه فراتر از دیجیتال‌شدن، مدیریت دانش که در گام نخست آن دیجیتالیزاسیون و الکترونیکی کردن منابع است.
همچنین، مباحثی همچون آینده‌پژوهی نیز بسیار با موضوع دیجیتال‌سازی اسناد و منابع گره خورده است بی‌گمان گردآوری، تنظیم و پردازش، ذخیره و بازیابی و اشاعه اطلاعات نوشتاری و رقمی می‌تواند در تحقق آینده‌پژوهی موثر باشد.
از مزایای ثابت‌شده در راه‌اندازی آرشیو و کتابخانه دیجیتال، کمک به حفظ منابع و افزایش ارزش مجموعه‌های سازمان، ایجاد مجموعه‌های قابل دسترس، ارائه دسترسی مداوم و شبانه‌روزی به مدیران سازمان مادر و کاربران، پژوهش پیوسته و افزایش دسترسی به منابع و تسهیل تحقیقات جدید‌ می‌توان اشاره کرد.
دیجیتال‌سازی منابع تلاشی نسبتاً نوین است که هر سازمان دولتی و خصوصی، خود باید عهده‌دار راه‌اندازی این مهم شود. با نگاهی گذرا به تحولات پیرامونی به‌خوبی می‌توان دریافت که همگام با تحولات آموزشی و پژوهشی در دنیا و همچنین، اهمیت و اعتباردادن به اسناد، مدارک و پیشینه‌های سازمانی حرکت به سوی دیجیتالی‌شدن برای حفظ جایگاه و حتی برندسازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی اجتناب‌ناپذیر است.
موسسه رهاورد اندیشه و خرد در پیوند با همین موضوع و اهمیت فراوان دیجیتال‌سازی منابع و اسناد، طرح‌ها و اقداماتی را در این مسیر در سالیان گذشته آغاز کرده است که با علم به روند تغییر شکل ارتباط میان محققان و همچنین، تاثیر فناوری دیجیتال‌سازی نسبت به راه‌اندازی مرکز اسناد و کتابخانه دیجیتال برای چند سازمان معظم اقتصادی، گام‌های استواری برداشته است. از این رو، با ارائه خدمات جدید متناسب با نیاز سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی قصد دارد با بهره‌گیری از این آخرین استانداردهای ملی و بین‌المللی، خدمات شایانی را در این عرصه ارائه کند.