نوشته هایی با برچسب "موسسه رهاورد اندیشه و خرد"

‏چهاردهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با عنوان: «تاریخ شفاهی در ترازو»
10 می

‏چهاردهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با عنوان: «تاریخ شفاهی در ترازو»

چهاردهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با عنوان: «تاریخ شفاهی در ترازو» بیست سال پیش به تاریخ  ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، نشست علمی‌ با عنوان «تعاریف، مبانی نظری و ‏کارکردهای ‏تاریخ شفاهی» در دانشگاه اصفهان برگزار شد و برای نخستین بار تاریخ شفاهی در ‏ایران راه به‌سوی دانشگاه گشود و به دنبال آن انجمن تاریخ […]

ادامه مطلب...